Projekty UE

Dowiedz się, w jakich projektach UE bierzemy udział.

Porzucam lęki - wracam do życia / Projekt zakończony

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do BEZPŁATNEJ rehabilitacji oraz edukacji zdrowotnej, wydłużającej/przywracającej aktywność zawodową oraz sprawność psychiczną i społeczną osób z zaburzeniami psychicznymi afektywnymi i nerwicowymi, głównie z Częstochowy, powiatu częstochowskiego i Bytomia w wieku aktywności zawodowej lub deklarujących gotowość do pojęcia zatrudnienia wraz z podniesieniem kwalifikacji personelu medycznego.

Model DOM w Strefa Medycyny Sp. z o.o.

Celem projektu jest upowszechnienie modelu kompleksowego wsparcia rodzin dzieci w trakcie leczenia onkologicznego lub po przebytej chorobie onkologicznej, z uwzględnieniem instytucji środowiska lokalnego, poprzez wdrożenie modelu w nie mniej niż 15 instytucjach na terenie całego kraju- Ośrodkach Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży (I poziom referencyjny nowego modelu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży).