Skargi i wnioski

INFORMACJA DLA PACJENTÓW
DOTYCZĄCA SKŁADANIA SKARG, UWAG I WNIOSKÓW

Skargi i wnioski przyjmuje Dyrektor osobiście, w czwartki w godzinach 15:00 – 16:00, 42-202 Częstochowa ul. Drogowców 12

Skargi i wnioski można również składać w Rejestracji Strefa Medycyny Sp. z o.o. – codziennie, w godzinach 8:00 -18:00, 42-202 Częstochowa ul. Drogowców 12

Skargę można złożyć osobiście bądź pisemnie.

Odpowiedzi na skargi są udzielane w ciągu miesiąca od daty wpłynięcia skargi.

W przypadku złożonej sprawy lub braku możliwości uzyskania stosownych wyjaśnień od personelu, spowodowaną czasową niezdolnością do pracy, urlopu, itp., odpowiedź na skargę może być udzielona w późniejszym terminie.

Skargi, uwagi i wnioski można złożyć również anonimowo, np. w „Ankiecie satysfakcji pacjenta”. Zgłoszenia anonimowe również są analizowane, a z analiz wyciągane są wnioski.

Złożone skargi, uwagi i wnioski są archiwizowane przez okres 3 lat.

Skargę można złożyć również do:

 • Centrali NFZ
 1. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa

tel.: 22 572 60 41

 • Śląski Oddziału Wojewódzkiego NFZ
 1. Stanisława Kossutha 13,

40-844 Katowice

Informacje na temat procedury składania i rozpatrywania skarg można uzyskać w Dziale Skarg i Wniosków: tel. 32 735 05 45

e-mail: kancelaria@nfz-slaski.pl

 

 • Biura Rzecznika Praw Pacjenta
 1. Młynarska 46
  01-171 Warszawa
  e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl
  tel.: 22 532 82 50
  Telefoniczna Informacja Pacjenta: 800 190 590