Kurs postaw rodzicielskich

Zapraszamy osoby, które są rodzicami lub, które zamierzają założyć rodzinę, a także wszystkich zainteresowanych tematyką.

 

Kurs postaw rodzicielskich /

w trakcie naboru

Trening postaw rodzicielskich przeprowadzony zostanie na terenie placówki medycznej Strefa Medycyny. Czas realizacji treningu to 6 spotkań po ok 2 godziny każde, odbywających się raz w tygodniu w soboty, na przestrzeni kwietnia, maja oraz czerwca.

Tematyka :

 

1). Spotkanie wprowadzające, omówienie zasad panujących na treningu, ustalenie celów oraz oczekiwań.

– Wstęp teoretyczny. Czym jest rodzina? Rodzaje rodzin wg, teorii systemowych, rodzina funkcyjna, dysfunkcyjna, patologie rodziny.

 

2). Prelekcja na temat : podstawy psychopatologii i psychiatrii, najczęściej pojawiajace się problemy w rodzinach. Omowienie wybranych zagadnień. Różnica pomiedzy psychiatrą a psychologiem. Kiedy korzystać z pomocy specjalistów?

 

3). Prelekcja na temat : uzależnienia w rodzinie, alkohol, narkotyki, uzależnienia od telefonu, internetu, uzależnienia behawioralne.

 

4). Warsztaty : analiza postaw rodzicielskich, zrozumienie podstawowych pojęć, akceptacji, odrzucenia, konsekwencji. Rozważania na temat jakim rodzicem jestem, czy coś powinienem zmienić?

 

5). Warsztaty : jak rozmawiać z naszymi dziećmi nie zależnie od wieku w jakim są? Bariery w komunikacji.

 

6). Prelekcja, warsztaty : podstawowe potrzeby jednostki, schematy poznawcze o to jak kształtują nasze życie. Ćwiczenia związane z doświadczaniem.

 

Zakończenie treningu. Wydanie Dyplomów.

 

Więcej informacji dot. terminu rozpoczęcia kursu i kosztu :

 

tel.: 885 877 866